Strugarska 1a, lok 2 i 3
011-25-200-87
Menu
Close

Obaveštenja

Obaveštenja

          U cilju povećanja bezbednosti i usaglašavanja sa evropskim standardima, donet je Zakon o bezbednosti saobraćaja u kome je standardna A kategorija podeljena na nove, A1, A2 i A kategoriju. AM kategoriju nismo pomenuli zato što su nju vozači B kategorije dobijali sve do stupanja na snagu novog zakona, ali u najkraćim crtama da pomenemo i nju.

AM – Mopedi do 50cm3

          Više pažnje ćemo posvetiti ovim trima gore pomenutim kategorijama i načinu dolaska do njih.

A1 – Motocikli do 125cm3.

          Da bi polagali ovu kategoriju morate imati navršenih 16 godina. Obuku možete započeti sa 15 godina. U tom periodu, možete završiti teorijsku nastavu, polagati teorijski deo ispita i po položenom teorijskom ispitu, vršiti praktičnu obuku. Takođe možete završiti i polaganje prve pomoći a onda čekati 16 godina za polaganje praktičnog ispita. Važno je znati da kada odslušate teorijsku nastavu, u kasnijem periodu kada polažete za B kategoriju, pohađate samo skraćeni kurs teorijske nastave u trajanju od 7 časova. Kod polaganja većih kategorija za motocikle, nije Vam potrebna više teorijska nastava. Takođe, jednom položena prva pomoć, važi za sve ostale kategorije koje kasnije polažete.

A2 – Motocikli do 35 kW.

          Nema ograničenja u zapremini, nego u snazi motora (mogu biti i 700 – 750 cm3) Ovu kategoriju možete polagati sa navršenih 18 godina, odnosno započeti obuku sa 17. Ako nemate ništa od kategorija pri upisu, procedura je ista kao i za A1 kategoriju. Ako imate AM ili A1 kategoriju, nemate teorijsku nastavu i broj časova praktične obuke zavisi od toga koju kategoriju posedujete.

A (bez ograničenja)

          Možete polagati sa navršenih 24 godina starosti a započeti obuku godinu dana ranije. Drugi, mnogo brži način dolaska do A kategorije je da kandidat poseduje A2 kategoriju 2 godine. To znači da ako je kandidat položio za A2 sa 18 godina, sa 20 stiče pravo da polaže za A kategoriju. Broj časova praktične obuke za kategorije varira od kategorije koje kandidat poseduje pri upisu i dat je u tabeli na sajtu.

          Ova pojašnjenja su usmerena za mlade polaznike koji nemaju B kategoriju. Oni koji imaju B kategoriju i položili su pre stupanja na snagu novog Zakona, automatski su dobijali AM kategoriju. Samim tim su oslobođeni slušanja teorijske nastave. Kao dokaz da poseduju AM kategoriju moraju imati biometrijsku (novu) vozačku dozvolu u kojoj je upisano da poseduju AM kategoriju. Od 24.10.2013. obuka i polaganja za sve kategorije obavlja se na motociklima koji pripadaju tim kategorijama. Polaznici auto škole Vidana koji dopunjavaju kategorije, imaju specijalne povoljnosti pri plaćanju za dodatne kategorije.

          Za polaznike C kategorije novim zakonom je predviđeno da pored pune C kategorije se uvede i C1 kategorija (teretna vozila do 7,5t ukupne mase) Da bi malo bliže objasnili ovu podkategoriju rećićemo da tu spadaju dostavna vozila (kombiji i kamioni) do 7,5t koja možemo videti svakodnevno na ulicama Beograda i drugih gradova ispred marketa, pekara, diskonta pića… Ova vozila čine ogroman procenat teretnog saobraćaja u gradskom, mesnom i međugradskom saobraćaju i imaju jako široku primenu u transportu. Da bi polagali C1 kategoriju, potrebno je da imate navršenih 18 godina i da posedujete vozačku dozvolu B kategorije. Slušate teorijsku nastavu u trajanju od 7 časova, polažete teorijski ispit a zatim vozite 10 moto časova praktične obuke i polažete praktični ispit. Za polaganje pune C kategorije, potrebno je navršenih 21 godina života i posedovanje B kategorije. Teorijska nastava od 7 časova i praktična obuka od 15 motočasova ili, ako posedujete C1 kategoriju, praktična obuka u trajanju od 7 motočasova. Auto škola Vidana nudi posebne povoljnosti svojim kandidatima koji dopunjavaju kategorije. Obuke i polaganja se vrše na vozilima koja pripadaju datim kategorijama.

Ostavite komentar