Strugarska 1a, lok 2 i 3
011-25-200-87
Menu
Close

Obuka

Obuka vozača


``Dodjite i uživajte u kvalitetnoj i do kraja ispunjenoj obuci.``

C1 – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D, i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500kg, a nije veća od 7500kg.

C1E – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3500kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000kg.

C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D, i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500kg.

CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750kg.

B1 – Teški četvorocikli

B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam sedišta ne računajući sedište vozača

BE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750kg, a ne veću od 3500kg.

AM – Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 15 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 16 godina.

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 15 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 16 godina.

A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 17 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 18 godina. Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu kategorije A1 nema teorijsku obuku.

A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 23 godine života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršene 24 godine, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine, praktični ispit mogu polagati sa navršenih 20 godina života. Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu kategorije A1 ili A2 nema teorijsku obuku.

Prilikom upisa kandidat mora imati važeću ličnu kartu.

Lekarsko uverenje je neophodno za početak praktične obuke i polaganje praktičnog dela ispita.

Kandidati, kojima je ovo prva kategorija, moraju polagati i test iz prve pomoći.

Kategorija za koju se kandidat obučava Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu kategorije:
AM A1 A2 B1 B BE C1 C1E C
AM Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 7       7 7 7 7 7 7
A1 Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 20 7     20 20 20 20 20 20
A2 Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 30 14 7   30 30 30 30 30 30
A Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 40 21 14 7 40 40 40 40 40 40
A1 kategorija
A1 kategorija

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3…

Opširnije

A2 kategorija
A2 kategorija

A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos…

Opširnije

А kategorija
А kategorija

A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW…

Opširnije

B kategorija
B kategorija

B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M…

Opširnije

C kategorija
C kategorija

C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D, i D1…

Opširnije

CE kategorija
CE kategorija

CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C…

Opširnije

Ovde možete izvršiti upis u našu školu, bez dolaska kod nas.

Ostavite komentar