Strugarska 1a, lok 2 i 3
011-25-200-87
Menu
Close

CE kategorija

C1 – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D, i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500kg, a nije veća od 7500kg.

C1E – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3500kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000kg.

C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D, i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500kg.

CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750kg.