Strugarska 1a, lok 2 i 3
011-25-200-87
Menu
Close

B kategorija

B1 – Teški četvorocikli

B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam sedišta ne računajući sedište vozača

BE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750kg, a ne veću od 3500kg.