Strugarska 1a, lok 2 i 3
011-25-200-87
Menu
Close

A2 kategorija

A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 17 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 18 godina. Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu kategorije A1 nema teorijsku obuku.

Prilikom upisa kandidat mora imati važeću ličnu kartu.

Lekarsko uverenje je neophodno za početak praktične obuke i polaganje praktičnog dela ispita.

Kandidati, kojima je ovo prva kategorija, moraju polagati i test iz prve pomoći.

 

Kategorija za koju se kandidat obučava Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu kategorije:
AM A1 A2 B1 B BE C1 C1E C
A2 Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 30 14 7   30 30 30 30 30 30