Strugarska 1a, lok 2 i 3
011-25-200-87
Menu
Close

A1 kategorija

AM – Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 15 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 16 godina.

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 15 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 16 godina.

Prilikom upisa kandidat mora imati važeću ličnu kartu.

Lekarsko uverenje je neophodno za početak praktične obuke i polaganje praktičnog dela ispita.

Kandidati, kojima je ovo prva kategorija, moraju polagati i test iz prve pomoći.

 

Kategorija za koju se kandidat obučava Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu kategorije:
AM A1 A2 B1 B BE C1 C1E C
AM Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 7       7 7 7 7 7 7
A1 Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 20 7     20 20 20 20 20 20