Strugarska 1a, lok 2 i 3
011-25-200-87
Menu
Close

A kategorija

A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 23 godine života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršene 24 godine, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine, praktični ispit mogu polagati sa navršenih 20 godina života. Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu kategorije A1 ili A2 nema teorijsku obuku.

Prilikom upisa kandidat mora imati važeću ličnu kartu.

Lekarsko uverenje je neophodno za početak praktične obuke i polaganje praktičnog dela ispita.

Kandidati, kojima je ovo prva kategorija, moraju polagati i test iz prve pomoći.

 

Kategorija za koju se kandidat obučava Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu kategorije:
AM A1 A2 B1 B BE C1 C1E C
A Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 40 21 14 7 40 40 40 40 40 40